Get Adobe Flash player

Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування»

TitleЖурнал «Збалансоване природокористування» – науково-практичний рецензований журнал з актуальних проблем екології та природокористування. Журнал спрямований на розширення рамок наукових досліджень шляхом залучення до публікації авторів, які працюють на стику дисциплін: економіки та екології, економіки та сільськогосподарських наук тощо.

Співзасновниками видання є Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України та Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».

Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».

Рік заснування: 2012.

Періодичність: Щоквартально.

Мова видання: Українська, російська, англійська

Тематична спрямованість журналу: висвітлення питань екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем.

ISSN: 2310-4678

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з ЕКОНОМІЧНИХ (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013 р.) та СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК (наказ МОН України № 463 від 25.04.2013 р.)

Журнал «Збалансоване природокористування» включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз:

 

 

repec    journal seeker

 RePEc

(США)

РИНЦ

(Росія) 

Research Bible

(Японія)

 pbn  asi  scholar logo

 Polska Bibliographia Naukowa
(Польща)

 Advanced Science Index

(Germany)

 Google scholar

(США)

Sis-Logo

   
Scientific Indexing Services    

 

                                                    

 

                        

 

 

 

 

  

Відвідувачі

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі